Όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει ανά διαστήματα προβλήματα DNS.

Για παράδειγμα μετά την αλλαγή ip που πραγματοποίει κάποιος, ιδρώνει έως το command prompt να κάνει ping στην ενημερωμένη ip... 

 

H google μας προτείνει να χρησιμοποιούμε τους δικούς της public DNS: 

 

Prefeffed DNS server: 8.8.8.8

Alternate DNS server: 4.4.8.8


Δείτε το γιατί εδώ: What is Google Public DNS?