Τα στατιστικά είναι ο εσωτερικός πλούτος μιας επιχείρησης που στοχεύει στην αυτο-βελτίωση και στην ποιοτική της αναβάθμιση.

Δυστηχώς πολλές από τις ιστοσελίδες που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο δεν παρακολουθούνται καθόλου από κάποια πλατφόρμα στατιστικών ή πολλές από αυτές αν παρακολουθούνται, ποτέ δεν αναλύει κανείς τα στατιστικά τους ώστε να αντλήσει τις απαραίτητες πληροφορίες και να σχεδιάσει μελλοντικές ενέργειες.

Η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων προϋποθέτει background και σε γενικούς εμπορικούς επιχειρηματικούς κανόνες αλλά και σε τεχνολογικό προσανατολισμό.

Η ontop.gr διαθέτει στην ομάδα της κατάλληλους επαγγελματίες ώστε να μελετήσει, σχεδιάσει και να προτίνει λύσεις, ενέργειες και βελτιώσεις που θα επιστρέψουν ουσιαστικά αποτελέσματα.