Το google maps έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο εύρεσης με συντεταγμένες. Εάν πληκτρολογήσετε τις συντεταγμένες όπως τις πάρετε από το gps δεν θα σας επιστρέψει αποτελέσματα. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσεται το http://itouchmap.com και να δώσεται τις συντεταγμένες όπως τις λαμβάνεται από το gps, κάνοντας κλικ στο "show point" στο google maps θα σας βγάλει την αντίστοιχη θέση.