Ένα πρόβλημα που πιθανών να σας τύχει όταν επιλέξατε για λόγους SEO το " Use URL rewriting" και στην συνέχεια κάνατε rename to httaccess.txt σε .httaccess, μπορεί να είναι ότι αντί οι σελίδες σας να φορτώνουν κανονικά να επιστρέφουν error 500. 

 

Λύση: Ανοίγετε το httaccess.txt και κάνετε edit. Βρίσκετε την γραμμή "Options +FollowSymLinks " και την κάνετε σχόλιο. 

Φορτώνετε και πάλι το httaccess.txt και είμαστε ready. ΠΙθανών να χρειαστεί να καθαρίσετε cash. 

 

control panel