Τα ξενοδοχεία ξοδεύουν πολλά χρήματα επενδύοντας στην online επικοινωνία τους. Κατά πόσο όμως βλέπουν την επένδυση τους να επιστρέφει;  10 απλά βήματα που μπορούν τουλάχιστον να επιστρέψουν αποτελέσματα.

  • Φωτογράφιση: H Φωτογραφία αποτελεί το 80% της αποτελεσματικότητας  ξενοδοχειακών site. Τα στατιστικά δείχνουν ότι οι επισκέπτες ξενοδοχειακών παρουσιάσεων καταναλώνουν τον χρόνο τους κυρίως βλέποντας φωτογραφίες.

 

Υπάρχουν βέβαια, φωτογραφίες και "φωτογραφίες". Παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα επαγγελματικών φωτογραφιών.

hotel internet marketing pic1  hotel internet marketing pic2  hotel internet marketing pic3

 

  • Απλές φόρμες κρατήσεων , simply is beautiful, booking σε 2-3 βήματα.
  • Low level menu: Με 2 "κλικ"  ο επισκέπτης πρέπει να βρίσκει το περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει.
  • Σωστή SEO μελέτη: Στοχευόμενο SEO από επαγγελματία online manager ο οποίος θα μελετήσει και εκπονήσει συγκεκριμένο Hotel Internet Marketing plan.
  • Πολυγλωσσικότητα: Μετάφραση σε τουλάχιστον 3 γλώσσες
  • Map: Interactive Χάρτες με ξεκάθαρο location.
  • Ειλικρίνεια : Για να προλάβουμε after sales προβλήματα το site πρέπει να παρέχει αληθείς πληροφορίες.
  • Reviews: Όσο δυνατόν καλύτερα σχόλια στο net (π.χ. Tripadvisor) 
  • Κίνητρα: Κίνητρα για την χρήση του. Π.χ. Εκπτώσεις.
  • Άμεση ανταπόκριση: Άμεσες απαντήσεις σε τυχόν request