Η ανάπτυξη των ιστοσελίδων, όπως έχουν διαπιστώσει όσοι έχουν προσπαθήσει να κατακτήσουν ένα ποσοστό στην πιτα του web,  δεν είναι εύκολη υπόθεση. Aπαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, συστηματοποιημένη εργασία και συνέπεια σε τάσεις που καθημερινά αλλάζουν.  

 

Το usability πολλές φορές περνάει στα "ψιλά γράμματα" της κατασκευής, συνήθως λόγο έλλειψης προϋπολογισμού, και δυστυχώς δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν.

Παρ’ ολα αυτά οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη εφαρμογών παρακολουθούν όλες τις νέες μελέτες.

Πολύ σημαντικό για την σωστή ανάπτυξη είναι το λεγόμενο eye-tracking.

To eye-tracking είναι μελέτη στηριγμένη σε συγχρόνους τρόπους πειραμάτων που πετυχαίνει να παρακολουθεί την κίνηση και την εστίαση των ματιών όταν παρατηρούν ένα αντικείμενο, μια οθόνη, μια αφίσα κ.λ.π.

Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για τους επαγγελματίες που αναπτύσσουν ιστοσελίδες διότι τους παρέχει απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την συμπεριφορά των χρηστών.

eye tracking

Στην παραπάνω εικόνα διακρίνουμε ένα παράδειγμα αποτελεσμάτων, μέσο θερμικής απεικόνισης, με τα πεδία που ‘τραβηξαν‘ το ενδιαφέρον του επισκέπτη και τα πεδία που τον άφησαν αδιάφορο.