Γιατί το facebook αποτελεί internet-ιτκη "σάλτσα..."

Σχεδόν εξ από ανέκαθεν υποστηρίζουμε ότι το facebook αποτελεί "αναγκαίο κακό" για το web, την διαδικτυακή οικονομία και γενικότερα την win-to-win λογική που διέπει το web.

 

social media marketing

Κατά την άποψη μας το facebook ήταν, είναι και θα είναι ένα μεταμφιεσμένο dating site του οποίου οι επισκέπτες το χρησιμοποιούν για συγκεκριμένους λόγους που καμία σχέση δεν έχουν με bussines και επαγγελματικές αναζητήσεις, που πραγματοποιούν για παράδειγμα με την google η άλλα θεματικά portals.

Για αυτό τον λόγο και ενώ και η ontop.gr αν και θα μπορούσε να επωφεληθεί φθηνό χρήμα (για τον λόγο οτι αναπτύσσουμε και facebook εφαρμογές), ενημερώνουμε τους πελάτες μας πάντα για την facebook πραγματικότητα...

Προσοχή λοιπόν στα πανάκριβα facebook apps των οποίων η αποτελεσματικότητα ( o αριθμός των likes κ.λ.π. ) δεν είναι μετρήσιμη...

Αντιθέτως η ROI (Return of Investment / Επιστροφή της επένδυσης) σε σωστές internet marketing ενέργειες είναι σημερα υψηλότερη από κάθε άλλο μέσο (tv, radio, τύπος κ.λ.π.).

Για αυτό τον λόγο η διαχείριση επένδυσης στο internet είναι μια υπόθεση που απαιτεί σωστή πληροφόρηση, ικανότητα ανάλυσης στατιστικών και step by step κινήσεις.